--

BEHEERSING VAN GEO-INFORMATIESTROMEN

De digitalisering van onze maatschappij resulteert in een grote toename van gegevens, en daarmee de wens / eis naar nog meer gegevens, informatie én kennis. Het stroomlijnen van deze gegevensstromen, het waarborgen van de data-integriteit en het delen en verspreiden hiervan stelt overheden en bedrijven voor de uitdaging dit in korte termijn in goede en betrouwbare banen te leiden.

RI-MAXX (RI staat voor Ruimtelijke Informatie) richt zich op deze toenemende vraag naar het in kaart brengen en beheersen van
geo-informatiestromen, voor hoofdzakelijk publieke partijen. Hierbij ondersteunen wij de gehele informatieketen van inwinning tot en met ontsluiting, waarbij de focus ligt op het beheer van de openbare ruimte.

--
- Inwinning / inventarisatie (structureren BGT, verrijking van geografische bestanden)
- Registreren (gegevens actualiseren eventueel op locactie, weginspectie, IBOR schouw)
- Gebruik (genereren onderhoudsplanningen, ruimtelijke selecties / analyses, im- en export)
- Ontsluiting (raadpleegbaar maken van geo-informatie naar bv. website of geoviewer)
- Advies (Projecten- en beleidsplannen, Programma van eisen, beheerrapporten, quickscans)
- Projectmanagement (Leiden / begeleiden van implementatie- of migratieprojecten)


Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

- Er is 25 jaar kennis en ervaring binnen de overheid aanwezig
- Wij zijn inzetbaar op verschillende werk- en denkniveaus binnen uw organisatie
- Gebruik van geavanceerde hulpmiddelen
- Wij werken applicatie- en leverancier onafhankelijk
- We hebben functionele kennis en ervaring met de meest voorkomende (beheer)systemen en gegevensverzamelingen

Onze filosofie is dat wij de taken van een (gegevens) beherend
ambtenaar, waar dat nodig is, over kunnen nemen.

Voor meer informatie zijn wij meer dan bereid u verder te informeren.

RI-MAXX Advies en Diensten, Postbus3, 4870 AA,
Etten-Leur, 06-20203065

Contactformulier

Deze velden (*) zijn verplicht
*
*
*
*
*